שלום לכולם!

אתר זה מאפשר לכם ללמוד ולתרגל את המילים להכתבות.

אפשרות נוספת: העתק את שורת הכתובת של עמוד האינטרנט, כפי שמופיעה למעלה בדפדפן, ושמור אותה במקום בו יהיה לך נגיש.
סגור
הכתבה באנגלית
הנה רשימת המילים להכתבה. קראו אותה היטב:
(משמאל לכל מילה - הפירוש בעברית)
מוכנים? הדליקו רמקולים (רצוי מאוד לשמוע באוזניות) ולחצו על "התחל".

הצג בהכתבה את הפירושים בעברית